Turistické informační centrum Nový Jičín

Veterinární desatero pro prodejce

Velmi důležitou součástí Novojičínských jarmarků je respekt ke stávajícím zákonům ČR respektive vyhláškám Státní veterinární správy. Také v případě, že s něčím jakožto prodejci nesouhlasíte, dodržujte prosím na Novojičínském jarmarku všechna nařízení a doporučení. Nechceme za žádnou cenu ublížit spotřebitelům, kteří by si mohli koupit závadné zboží, které například nebylo vhodně skladováno.

1. Chovatelé mohou prodávat produkty zvířat z vlastního chovu, které nebyly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku a to za těchto podmínek:

maso z drůbeže a králíků (musí být vykucháno, u králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně z 10 kusů týdně, maso musí být uloženo při teplotě maximálně 4 °C; maso musí být čitelně označeno nápisem „Maso není veterinární vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“,

syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u KVS),

čerstvá, prosvícená a označená vejce s uvedením jména a adresy chovatele v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli,

včelí produkty od včelstev ze stanovišť ve stejném kraji jako trh, označené jménem, příjmením a adresou chovatele a u medu druhem a množstvím,

živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí být nahlášeno příslušné KVS 7 dní předem).

2. Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo drůbeže a králíků) a výrobky z tohoto masa.

3. Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce je povinen tuto teplotu kontrolovat:

7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře,

4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře,

3 °C pro vnitřnosti,

5 – 18 °C pro vejce (nekolísavá teplota),

4 – 8 °C pro mléčné výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené,

0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu),

Ostatní výrobky musí být uloženy při teplotách stanovených výrobcem4. Pro potraviny podle bodu 3 musí být k dispozici viditelná informace o jejím názvu, množství a datu použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti. Prodávající musí být vždy schopen na místě doložit původ produktů.

5. Označení „domácí“ v názvu potraviny je nepřípustné.

6. Prodávat potraviny s prošlou dobou použitelnosti je nepřípustné.

7. Potraviny musí být po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek.

8. Všechny předměty a zařízení, které přicházejí přímo do styku s potravinami, musí být čisté a nesmí představovat nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu.

9. Osoby manipulující s potravinami musí dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při prodeji nebalených potravin, zejména masa, musí být k dispozici zdroj pitné vody k mytí rukou.

10. Potravinářské a jiné odpady musí být z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji odstraňovány, aby nedocházelo k jejich hromadění, a nesmí představovat přímý ani nepřímý zdroj kontaminace.

 

MĚSTO NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků Masarykovo nám. 45, 741 01 Nový Jičín

BANKOVNÍ SPOJENÍ ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ HODINY http://www.novyjicin.cz http://mestoklobouku.cz, www.icnj.cz, KB a. s. pobočka Nový Jičín Po-Pa 8.00 - 17.00 hod. e-mail: radka.bobkova@novyjicin.cz č. ú. 19 - 326801 / 0100 (příjmy) So-Ne 9.00 – 15 hod. (říjen – duben) icentrum@novyjicin.cz č. ú. 326801 / 0100 (výdaje) So-Ne 9.00 – 16 hod. (květen – září) tel. 556 768 288 , 556 711 888 00298212 ID DS: ywmb4nc fax: 556 768 289

Rychlé odkazy:

Kontakty:
(+420) 556 711 888
(+420) 556 768 288
(+420) 735 704 070

icentrum@novyjicin.cz
http://www.icnj.cz/

Adresa:
Masarykovo nám, 45/29
Nový Jičín 741 01
Česká republika

GPS:
N 49° 35' 39.184''
E 18° 0' 29.756''

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00 – 17:00
So, Ne: 9:00 – 16:00
Svátky: 9:00 – 16:00

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Ochrana osobních údajů – GDPR

Partneři:
Pivobraní
KODIS
Město Nový Jičín
Turistická oblast Beskydy-Valašsko
Beskydy-Valašsko Card
Moravian-Silesian Tourism
Kudy z nudy
Výletník
Cyklotoulky
KdyKde.cz
Tonak
Rengl