Turistické informační centrum Nový Jičín

Držitelé těchto karet mají oprávnění stát se svým vozidlem v příslužné zóně neomezeně dlouhou dobu. Parkovací karty platí jeden kalendářní rok.

Podmínky pro vyřízení karty:

  • Osvědčení o registraci vozidla.
  • Občanský průkaz.
  • Majitel vozidla musí mít trvalé bydliště v jedné ze 4 zón.
  • Majitel vozidla musí být vlastník nemovitosti v jedné ze 4 zón.
  • Osoba, která má trvalé bydliště v jedné ze 4 zón, ale není vlastníkem auta, musí předložit potvrzení od své firmy, že služební auto může užívat k soukromým účelům.
  • Sídlo provozovny nebo firmy v jedné ze 4 zón.
  • K vyřízení abonentní karty je potřeba mít s sebou také živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku kde je uvedeno sídlo firmy nebo provozovny.

První parkovací karta pro rezidenty je za 100 Kč/rok. V případě že je i druhé auto napsané na stejnou osobu činí poplatek 2.000 Kč/rok.

Abonentní parkovací karta činí 2.000 Kč/rok, druhé a každé další 8.000 Kč/rok (na stejné IČO).

Při změně registrační značky (dříve SPZ) se platí poplatek 100 Kč.

 

 

CENÍK

stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle Nařízení města Nový Jičín č. 5/2021 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

Rada Města Nový Jičín svým usnesením č. 1472 bod 62 ze dne 28.07.2021 schvaluje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tento ceník platný od 01.10.2021:

 

Stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin:

Název Cena Provozní doba
Gen. Hlaďo Kč 20,-/hodinu nebo Kč 10,-/30 minut Po-Pá 6-18 hod, So 8-12 hod
Tyršova včetně parkoviště před Mendelovou střední školou Kč 20,-/hodinu nebo Kč 10,-/30 minut Po-Pá 6-18 hod, So 8-12 hod
Na Valech – parkoviště u městské tržnice První 2 hodiny zdarma, každá další započatá hodina Kč 30,-/hodinu Po-Pá 6-18 hod, So 8-12 hod
Štefánikova včetně parkoviště u Komerční banky Kč 20,-/hodinu nebo Kč 10,-/30 minut Po-Pá 6-18 hod, So 8-12 hod
Divadelní – úsek od křižovatky s ul. Tyršova po křižovatku s ul. Husova Kč 20,-/hodinu nebo Kč 10,-/30 minut Po-Pá 6-18 hod, So 8-12 hod

 

Vzhledem ke zvláštnímu charakteru technického zařízení parkoviště Na Valech (parkoviště u městské tržnice) se stanovuje poplatek za parkování při ztrátě dokladu o úhradě sjednané ceny za parkování (parkovacího lístku) 500 Kč, který se platí v platebním terminálu zmáčknutím tlačítka „Ztráta karty (lístku)“.

Stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města nebo stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města:

Ceny parkovacích karet ve vymezených oblastech města č. 1, 2, 3,4:

a) Osoby s trvalým pobytem, nebo které vlastní nemovitost dle čl. 4, odst. 1, písm. a) a b) nařízení města Nový Jičín č. 5/2021:
 

Rezidentní parkovací karta

pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem, nebo která vlastní nemovitost, vázanou nepřenosně na registrační značku nebo SPZ

Cena 100,- Kč

 

Rezidentní parkovací karta

pro druhou kartu vydanou osobě s trvalým pobytem, nebo která vlastní nemovitost, vázanou nepřenosně na registrační značku nebo SPZ

- roční          2.000,- Kč

- pololetní 1.000,- Kč

- čtvrtletní   500,- Kč

 

b) Osoby se sídlem, provozovnou dle čl. 4, odst. 1, písm. c) nařízení města Nový Jičín č. 5/2021:

 

Abonentní parkovací karta

Pro první kartu vydanou osobě se sídlem nebo provozovnou, vázanou nepřenosně na registrační značku nebo SPZ

- roční          2.000,- Kč

- pololetní 1.000,- Kč

- čtvrtletní   500,- Kč

 

Abonentní parkovací karta

Pro druhou a každou další kartu vydanou osobě se sídlem nebo provozovnou vázanou nepřenosně na registrační značku nebo SPZ.

- roční           8.000,- Kč

- pololetní  4.000,- Kč

- čtvrtletní 2.000,- Kč

 

c) Provedení opravy parkovací karty

Jen v případě změny na parkovací kartě.

100,- Kč/ks

 

d) Vystavení duplikátu parkovací karty

Pouze karty vázané na RZ (SPZ), v případě prokázání odcizení.

100,- Kč/ks

 

e) Vystavení duplikátu parkovací karty

Pouze karty vázané na RZ (SPZ), v případě ztráty nebo bez prokázání odcizení.

200,- Kč/ks

 

Tento ceník nabývá účinnosti dne 01.10.2021

 

Mgr. Stanislav Kopecký

starosta města Nový Jičín

 

 

 

  • Obrázek č.1
  • Obrázek č.2
  • Obrázek č.3
Rychlé odkazy:

Kontakty:
(+420) 556 711 888
(+420) 556 768 288
(+420) 735 704 070

icentrum@novyjicin.cz
http://www.icnj.cz/

Adresa:
Masarykovo nám, 45/29
Nový Jičín 741 01
Česká republika

GPS:
N 49° 35' 39.184''
E 18° 0' 29.756''

Otevírací doba:
Po–Pá: 8:00 – 17:00
So, Ne: 9:00 – 16:00
Svátky: 9:00 – 16:00

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Ochrana osobních údajů – GDPR

Partneři:
Pivobraní
KODIS
Město Nový Jičín
Turistická oblast Beskydy-Valašsko
Beskydy-Valašsko Card
Moravian-Silesian Tourism
Kudy z nudy
Výletník
Cyklotoulky
KdyKde.cz
Tonak
Rengl